Samenwerken - pijler van succes in sport en bedrijfsvoering

Sport naar Succes is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld, de pijlers van succes in de sport toepasbaar maakt voor het bedrijfsleven. Doel: succesvolle organisaties begeleiden naar succesvollere bedrijfsvoering in de 21e eeuw.

In sport is automatisch veel aandacht voor samenwerken want tijdens het sporten wordt dit doorlopend geoefend en beleefd. Wat we van de sport kunnen leren is dat beter samenwerken wordt ondersteund met af en toe een gezellig uitstapje maar vooral met trainen, veel trainen.

Vertel in het Sportcafé
jouw ervaring met
samenwerken in sport
of in je werk sportcafé label

 

 rollerbasketball-02  Samenwerken
In de sport wordt samenwerken gestimuleerd met steengrillen en trainen. Steengrillen voor de sfeer en trainen om beter te worden. De uitdaging voor bedrijven is: ga vooral trainen om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Beter samenwerken met steengrillen en trainen van het werk

Steengrillen
Wat de meeste bedrijven verstaan onder teambuilding is niet meer dan sfeerverhoging door medewerkers de kans te geven elkaar in een andere omgeving beter te leren kennen. Zonder meer waardevol maar verwacht er niet meer van dan het is: verbetering onderlinge relaties in een bijzondere omgeving. Of krijgt Jan van de postkamer die zich tijdens een teambuildingsopdracht als leider ontpopt, op maandag een andere functie aangeboden? Meestal niet, dus de waarde van een teambuildingsuitje kan niet voorzichtig genoeg worden ingeschat. Iedereen zit de maandag na het steengrillen weer vrij snel in het oude patroon.

Trainen van het werk
Wat sportteams vooral doen in het kader van beter worden is trainen! Oefenen van spelsituaties om deze steeds beter onder de knie te krijgen. En techniektrainingen om beter te worden in complexe handelingen. Trainen in werk heeft hetzelfde effect als trainen in de sport: de onderlinge relatie wordt versterkt en de output verbetert. Als werksituaties worden geoefend op snelheid, complexiteit, gevarieerdheid en in verschillende teamsamenstellingen, dan gaan teamleden elkaar waarderen om hun vakinhoudelijke bijdrage. Dan wordt gesproken over hoe het werk beter uitgevoerd kan worden, dan wordt gekeken naar ieders capaciteiten en worden oplossingen gevonden voor knelpunten.

Niet voor niets dat sportteams jaren bij elkaar blijven en sportclubs blijven bestaan: de basis voor samenwerking en waardering ligt in regelmatig gezamenlijk trainen.

Linkedin Sport naar Succes Twitter Sport naar Succes Baan-brekend Fitklik Blog Han de Regt

Nieuwsbriefinschrijving

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 

Sport in woord en beeld

Wielrennen - Dick Soeperman - finish

Diversen

Boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' waarin schrijver Han de Regt op treffende wijze blootlegt dat van ieders sportbeleving nog veel valt te leren voor in ons werk

Zoeken