Omgaan met doelen - pijler van succes in sport en bedrijfsvoering

Sport naar Succes is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld, de pijlers van succes in de sport toepasbaar maakt voor het bedrijfsleven. Doel: succesvolle organisaties begeleiden naar succesvollere bedrijfsvoering in de 21e eeuw.

In sport zijn doelen vooral een onderdeel van het proces van steeds beter worden, en geen starre maatstaf voor wat gehaald moet worden. Sporters stellen doelen om vele redenen: richting geven / (extra) motivatie / boodschap aan omgeving / organiseren van begeleiding en faciliteiten / etc.

Vertel in het Sportcafé
jouw ervaring met
omgaan met doelen in sport
of in je werk sportcafé label

 

handbal aanval  

 

 

Omgaan met doelen
Met welke onderwerpen op de agenda van de ledenvergadering van een sportvereniging zit het clubgebouw weer helemaal vol? 

Hoe was de nieuwjaarsreceptie op jouw werk?

Ik was begin dit jaar te gast op de nieuwjaarsreceptie van een bedrijf waar ik regelmatig zaken mee doe. Op dat bedrijf heerst altijd een prima sfeer, er werken goede mensen en het is een succesvolle organisatie. De directeur is een goede bekende van mij, en natuurlijk hield hij aan het begin van de receptie een toespraak. Hij noemde een uitdagend groeicijfer voor het bedrijf van 20% voor het nieuwe jaar. En zoals het hoort bij een succesvol bedrijf hoorde ik geen enkele wanklank, maar een gul applaus voor de directeur.

Drie dagen later was ik weer op het bedrijf en natuurlijk was ik benieuwd naar de sfeer. Ik groette een medewerker die ook op de receptie aanwezig was en zei terloops "wat een nieuwjaarsreceptie hè, hebben jullie de schouders er al flink onder gezet?". De medewerker keek mij aan en begreep niet waar ik het over had. "Nou", zei ik, "dat groeicijfer van 20%, hoe gaan jullie dat halen?". En terwijl ik dit zei keek ik rond op de afdeling waar ik stond en zag wat er aan de hand was. Niemand maar dan ook echt niemand deed iets anders dan een week geleden. Ik kreeg ineens een ander beeld bij deze organisatie waarvan ik dacht dat de mensen voor de organisatiedoelen gaan.

Omgaan met doelen is een kwestie van een succesvol geheel maken van alle persoonlijke doelen.

Mensen komen alleen voor hun eigen doelen in actie. Er is dus maar een manier om mensen het beste van zichzelf te laten geven: geef hen ruimte om hun eigen doelen na te streven.

Sport is voor het bedrijfsleven geen eenvoudige omgeving om te leren van het omgaan met doelen. In sport worden teams gevormd rondom doelen. In het bierelftal zitten geen spelers die de top willen halen. En iemand die graag elke dag 18.00 uur 's avonds thuis eet, is geen lid van een team dat op die tijd hun extra trainingen draaien.

In het werk hebben we te maken met mensen die allemaal met hun eigen doelen 'toevallig' bij elkaar zitten op een afdeling in een organisatie. En wie die groep op één lijn probeert te krijgen door maar flink vaak het afdelings- of organisatiedoel te benadrukken, maakt het zichzelf veel te moeilijk. Accepteer dat iedereen er met zijn eigen doel zit, en gebruik dat als startpunt om ieder individu te motiveren om beter te presteren. 

“Sinds wij onze mensen de ruimte geven om te werken aan hun persoonlijke doelen, worden de organisatiedoelen gehaald.”

Linkedin Sport naar Succes Twitter Sport naar Succes Baan-brekend Fitklik Blog Han de Regt

Nieuwsbriefinschrijving

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 

Sport in woord en beeld

Wielrennen - Dick Soeperman - finish

Diversen

Boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' waarin schrijver Han de Regt op treffende wijze blootlegt dat van ieders sportbeleving nog veel valt te leren voor in ons werk

Zoeken