Communicatie - pijler van succes in sport en bedrijfsvoering

Sport naar Succes is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld, de pijlers van succes in de sport toepasbaar maakt voor het bedrijfsleven. Doel: succesvolle organisaties begeleiden naar succesvollere bedrijfsvoering in de 21e eeuw.

Mensen zijn in hun communicatie te weinig bezig met in hier en nu. Er spelen constant belangen en verwachtingen en doelen door ons hoofd die ons afleiden van een waardevolle bijdrage in het hier en nu. Met communicatie geef je richting én inhoud aan je bijdrage.

Vertel in het Sportcafé
jouw ervaring met
communicatie in sport
of in je werk sportcafé label

 

Anne Schellekens - stuurfoto race2

 

Communicatie
Iedereen kan communiceren. De uitdaging is in hoeverre jouw ideeën zonder ruis overkomen op de ontvanger. En de ontvanger aanzet tot een gewenste reactie. De sleutel is een juiste rolkeuze: wie wil je zijn voor de ander?

Anne Schellekens - stuurvrouw van de VrouwenAcht over communiceren

Anne Schellekens is de stuurvrouw van de VrouwenAcht die gaat voor goud op de Olympische Spelen Londen 2012. Als je tien stuurvrouwen vergelijkt, dan zul je zien dat zij allemaal anders te werk gaan. Ondanks dat ze in hun primaire taak (het sturen) dezelfde functie vervullen. Hoe verder weg van het sturen van wedstrijden en trainingen, hoe groter de verschillen.

Anne Schellekens - pasfoto

Die verschillen ontstaan door verschillen in:

 • de kaders waarbinnen zij denkt en handelt
 • de doelen die de stuurvrouw zich stelt
 • de keuze voor de te vervullen rollen
 • de acceptatie van het team om die rol(len) te mogen vervullen

 

Pijler van Topper - plaatje

Kaders en doelen
Een kader schetst een hoger doel waarbinnen een concrete doelstelling wordt geplaatst. Twee voorbeelden uit het sturen:

 • In het kader van een goede wedstrijdvoorbereiding, is het doel dat de roeisters precies weten wanneer ze waar moeten zijn op een wedstrijddag.
 • In het kader van een belangrijke testwedstrijd op weg naar de Olympische Spelen, is het doel dat het materiaal voor de wedstrijd extra gecontroleerd wordt.

De ene stuurvrouw ziet zichzelf slechts als degene die de boot rechtuit moet sturen en de tussensprints moet aangeven in de wedstrijd. Het is dus maar de vraag of zij de roeisters zal herinneren aan de afspraken rondom de wedstrijddag (het past niet in haar kader, dus is het niet haar doel). Terwijl voor een andere stuurvrouw, zoals Anne, het kader is "alles wat nodig is om Goud te halen op de Olympische Spelen in Londen 2012".

Als je met communicatie je invloed wilt gaan uitoefenen, dan is er nog een belangrijke keuze te maken: welke rol kies je?

Rollen
Als je bewust of onbewust kiest voor een passende rol, dan kan de communicatie veel plezieriger verlopen. Er is een groot verschil of je als stuurvrouw tegen de roeisters zegt "Jullie moeten nu eerst het materiaal extra goed controleren voor deze wedstrijd" of "We hebben nog een paar dingen te doen in de voorbereiding van deze belangrijke wedstrijd. Zullen we nu eerst het materiaal extra goed controleren?". Afhankelijk van de verhoudingen in het team kunnen de roeisters bij de eerste variant denken (of zeggen) dat je je als stuurvrouw niet als coach moet gaan gedragen. En in de tweede variant spreek je de roeisters aan als teamlid, een rol waarin je waarschijnlijk geaccepteerd bent.

Anne vervult in het team van de VrouwenAcht veel rollen. Zij vervult per situatie maar één rol. Maar ze weet per situatie, per kader en doel, te schakelen tussen rollen om haar invloed aan te wenden.

 • Stuurvrouw
 • Teamlid
 • Organisator
 • Teamleider
 • Coach
 • Vertrouwenspersoon
 • Mediator
 • Inspirator
 • Manager

Communicatie
Er zijn veel factoren die bepalen welke rollen iemand mag vervullen in een team. De belangrijkste factor in positieve zin zijn iemands communicatieve vaardigheden. Als je goed kunt communiceren dan kun je je beter binnen een gekozen rol uitdrukken en dat geeft vertrouwen. Een belangrijke factor in remmende zin is iemands functie. Je zult als coach niet snel geaccepteerd worden als vertrouwenspersoon, en als stuurvrouw niet snel als manager.

Je rollen geven de voldoening in je werk
Anne heeft in de afgelopen twee jaar als stuurvrouw van de VrouwenAcht gemerkt dat zij door meer ervaring anders in het team staat. Natuurlijk kent iedereen elkaar beter, maar vooral door bewust bezig te zijn met communicatie, leer je doorlopend welke manier van communiceren (met welke rol, binnen welk kader en met welk doel) het beste past op situaties. Het wordt leuker en gemakkelijker als je steeds beter weet welk zetje bepaalde zaken nog nodig hebben om in de goede richting tot een verbetering te leiden.

Anne voelt zich als een vis in het water in haar functie van stuurvrouw maar vooral in de rollen die zij kan vervullen. Zij is uit op het optimaal laten functioneren van het team in het hier en nu. Het gaat haar om het bewaken en bewaren van het collectief en alles te doen wat nodig is om Goud te halen op de Olympische Spelen in Londen 2012. Zij creëert zelf door steeds beter te communiceren de ruimte om met haar talenten een optimale bijdrage te kunnen leveren. 

“Ook tijdens een wedstrijd – op volle snelheid, met vijf andere roeiploegen en dus heel veel lawaai en afleiding naast je – is de juiste communicatie van groot belang. Door de goede dingen op de juiste manier te zeggen zorg ik ervoor dat de roeisters constant bezig zijn met datgene van hun eigen taak in het hier en nu dat ervoor zorgt dat de boot harder gaat…”.

Linkedin Sport naar Succes Twitter Sport naar Succes Baan-brekend Fitklik Blog Han de Regt

Nieuwsbriefinschrijving

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 

Sport in woord en beeld

Wielrennen - Dick Soeperman - finish

Diversen

Boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' waarin schrijver Han de Regt op treffende wijze blootlegt dat van ieders sportbeleving nog veel valt te leren voor in ons werk

Zoeken