Clubgevoel - pijler van succes in sport en bedrijfsvoering

Sport naar Succes is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld, de pijlers van succes in de sport toepasbaar maakt voor het bedrijfsleven. Doel: succesvolle organisaties begeleiden naar succesvollere bedrijfsvoering in de 21e eeuw.

Clubgevoel is de basis voor groei en bloei van iedere sportvereniging. Men zegt wel dat in verenigingen mensen bij elkaar komen die allemaal dezelfde passie hebben. En dat klinkt logisch want men deelt ook de normen en waarden van de vereniging. Maar als we iets nauwkeuriger kijken, zien we dan nog steeds bij iedereen dezelfde passie?

Vertel in het Sportcafé
jouw ervaring met
clubgevoel in sport
of in je werk sportcafé label

 

voorzitter gymnastiekvereniging

 

 

Clubgevoel
Dit is de voorzitter van de plaatselijke gymnastiekvereniging. Wat zie je: passie voor gymnastiek of passie voor besturen?

Als het passie voor besturen is wat je ziet, hoe zit het dan met dat clubgevoel?
Zou clubgevoel dan toch iets anders zijn dan een gedeelde passie? Het lijkt erop alsof clubgevoel gaat over de ruimte die je krijgt als mens om in een groep je eigen passie te beleven en het respect dat je krijgt voor je bijdrage aan die groep. In een heel goed draaiende vereniging lopen dus mensen rond met uiteenlopende passies. De een houdt van gastheerschap, de ander van organiseren, weer anderen van de omgang met sponsoren of het geven van training aan de jeugd. 

Hoe zit het met het clubgevoel in jouw organisatie?

Wordt er krampachtig veel tijd en misschien ook geld besteed aan het creëren van clubgevoel met als doel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? Dat zal niet gemakkelijk tot succes leiden. Clubgevoel in een bedrijf werkt namelijk precies hetzelfde als clubgevoel in een sportvereniging. Met één verschil:

  • Mensen komen bij een sportvereniging terecht, juist om hun persoonlijke passie ruimte te geven.
  • Mensen komen werken bij een specifiek bedrijf om vele andere redenen dan persoonlijke passie. Denk aan inkomen, reisafstand, ervaring, goede faciliteiten, fijne collega's.

De uitdaging van de manager is het vinden en aanwakkeren van de passie van de medewerkers. Dan ontstaat clubgevoel!

Linkedin Sport naar Succes Twitter Sport naar Succes Baan-brekend Fitklik Blog Han de Regt

Nieuwsbriefinschrijving

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 

Sport in woord en beeld

Wielrennen - Dick Soeperman - finish

Diversen

Boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' waarin schrijver Han de Regt op treffende wijze blootlegt dat van ieders sportbeleving nog veel valt te leren voor in ons werk

Zoeken