Nieuws

Sport naar Succes is een trainingsbureau dat samen met de sportwereld, de pijlers van succes in de sport toepasbaar maakt voor het bedrijfsleven. We begeleiden leidinggevenden in succesvolle organisaties naar succesvollere bedrijfsvoering in de 21e eeuw.

Meeting Sport naar Succes in Leusden - 5 september 2011

 Meeting 5 september - compleet

Afgelopen maandag 5 september kwamen 17 mensen van Sport naar Succes bij elkaar in de gezellige vergaderuimte van Theo Meijer Sport in Leusden. We hebben elkaar beter leren kennen en gezamenlijk de aftrap gedaan voor de trainingen die in het najaar door het gehele land gegeven gaan worden. Erg leuk om deze groep mensen uit het netwerk van Sport naar Succes zo actief bezig te zijn. En goed dat we enkele oefeningen uit het najaarsprogramma nog eens met elkaar hebben doorgenomen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

www.cruyffinstitute.nl - 14 januari 2011

Workshop de Kracht van een sport-metafoor

Vrijdag 14 januari volgden relaties en werknemers van het Johan Cruyff Institute for Sport Studies de de workshop 'De Kracht van een sport-metafoor' van Han de Regt, oprichter van Sport naar Succes en voormalig toproeier. Sport naar Succes gaat op zoek naar waardevolle lessen uit de sport en integreert deze in het bedrijfsleven.

In de workshop zoeken de deelnemers naar metaforen in de sport om toe te passen in de bedrijfswereld en meer specifiek om problemen op te lossen. Op een creatieve manier waarin de deelnemer zelf moest nadenken over zijn/haar levensles zocht ieder naar een metafoor in de sport om een eigen bedrijfsprobleem op te lossen. Vanuit de groep kwam er veel feedback en aan de hand van reële voorbeelden werd er gediscussieerd over dit topic.

Een van de deelnemers was Martin van Nierop, Directeur Amsterdam RAI Convention Centre, voorzitter Tophockeycommissie van SV Kampong en scholarship provider voor de International Master of Sport Management: ”Ik vond het onderwerp heel erg interessant omdat ik door mijn rol bij Kampong en de RAI makkelijk een link kan leggen tussen topsport en het bedrijfsleven. Je kan je eigen levensmetafoor zowel toepassen in het bedrijfsleven als in topsport. Ik vond het leuk om een workshop te volgen bij het Johan Cruyff Institute for Sport Studies waar je steeds de energie en het enthousiasme kan voelen.”

------------------------------------------------------------------------------------------

www.knltb.nl - 30 november 2010

Rolstoeltennis

Sport naar Succes
Sport naar Succes doet onderzoek naar sportbeleving: welke lessen kun je leren uit je eigen sportbeleving om meer succesvol te zijn in je werk? Voor het onderzoek zijn we erg benieuwd naar de bevindingen van tennissers mét en zonder beperking. De resultaten presenteren we in een boek dat begin 2011 uitkomt.

Esther Vergeer
Ter ondersteuning van het onderzoek, vertellen (ex-)topsporters in een reeks korte filmpjes wat zij leren en geleerd hebben in hun sport en hoe zij hier in hun dagelijks leven en werk plezier van hebben. De komende tijd staat Esther Vergeer centraal. Weten wat zij te vertellen heeft? Ga snel naar sportnaarsucces.nl.

Doe gelijk even mee met het onderzoek!  Als dank krijgt iedere deelnemer per e-mail het boek 'Was werken maar zo simpel als sporten' toegestuurd.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.diabetesfonds.nl - 29 november 2010

Sport naar Succes doet onderzoek naar de lessen die er geleerd kunnen worden uit sportbeleving om in het werk met meer plezier en voldoening succesvol te zijn.

Sport naar succes nodigt iedere sporter of niet-sporter uit, met of zonder diabetes, en iedereen met werkervaring van een vakantiebaantje tot ondernemer om mee te doen. Vul de vragenlijst in op de website sportnaarsucces.nl. De vragen prikkelen direct tot nadenken. Als dank voor uw deelname krijgt u per mail het boek 'Was werken maar zo simpel als sporten' toegestuurd.

Ter ondersteuning van het onderzoek, vertellen (ex-) topsporters in een reeks korte filmpjes wat zij leren en hebben geleerd in hun sport, en hoe zij hier in hun dagelijks leven en werk plezier van hebben. Eén van die sporters is ex-Topvolleyballer en diabetespatiënt Bas van de Goor.

De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in een boek dat begin 2011 uitkomt.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.dvn.nl - 22 november 2010

De website sportnaarsucces.nl is sinds kort online. In het introductiefilmpje leggen diverse (ex-) topsporters om de beurt uit wat het doel is van Sport naar Succes: welke lessen kun jij leren uit je eigen sportbeleving om in je werk met meer plezier en voldoening succesvol te zijn?

De komende tijd staat ex-Topvolleyballer Bas van de Goor centraal op de website. Hij heeft diabetes en laat zien dat sporten en diabetes prima hand in hand kunnen gaan! Middels de Bas van de Goor Foundation ondersteunt hij ook het sporten onder jongeren met diabetes.

Voor het onderzoek zijn we uiteraard ook erg benieuwd naar de bevindingen van mensen met diabetes die zelf actief zijn of waren in de sport. Sport naar Succes houdt in het najaar van 2010 een onderzoek, en presenteert de resultaten in een boek dat begin 2011 uitkomt. Sport naar succes nodigt iedere sporter en niet-sporter uit, en iedereen met werkervaring van een vakantiebaantje tot ondernemer, om de vragenlijst op de website sportnaarsucces.nl in te vullen. De vragenlijst prikkelt direct tot nadenken! Als dank krijgt iedere deelnemer per mail het boek 'Was werken maar zo simpel als sporten' toegestuurd.

Ter ondersteuning van het onderzoek, vertellen (ex-) topsporters in een reeks korte filmpjes op Sport naar Succes, wat zij leren en hebben geleerd in hun sport, en hoe zij hier in hun dagelijks leven en werk plezier van hebben.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.bvdgf.nl - 17 november 2010

Sta stil bij wat sport voor jou betekent. Ontdek waar jij plezier en voldoening uit haalt. Kijk naar de verschillen in doen en samenwerken in sport en werk. Boek meer resultaten in je werk door meer plezier en voldoening. Geef je op voor het onderzoek en ontvang het boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' geheel gratis.

Doel
Het onderzoek wil de deelnemers inspireren om na te denken over kansen op meer resultaten in het werk met meer plezier en voldoening. Hiervoor wordt de metafoor sport gebruikt. De antwoorden van de deelnemers die aan het onderzoek meedoen, worden anoniem verwerkt in een onderzoeksrapport dat begin 2011 uitkomt.

Voor wie
Het onderzoek is bedoeld voor iedereen die ooit heeft gewerkt. Of je nu net je eerste vakantiebaantje achter de rug hebt of je bent al jaren met pensioen: jouw bijdrage is waardevol. Je hoeft niet aan sport te doen of ooit te hebben gedaan: ieders gevoel bij en ervaring met sport draagt bij aan dit onderzoek.

Planning
Het onderzoek start 20 september en loopt heel 2010. De resultaten worden in februari 2011 gepresenteerd.

Opzet en benodigde tijd
Het onderzoek bevat voornamelijk open vragen zodat er alle ruimte is om persoonlijk ervaringen op te schrijven. Het invullen van het onderzoek vraagt 10-15 minuten, afhankelijk van je enthousiasme om de open vragen bondig of uitgebreid te beantwoorden.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.sportknowhowxl.nl - 4 november 2010

Wie denkt aan sport, komt al snel tot de conclusie dat acties op het veld, de baan of de zaal leiden tot een gevoel van ontspanning en misschien wel tot succes. Het onderzoek ‘Sport naar Succes’ probeert te achterhalen waarom mensen zich goed voelen tijdens het sporten en hoopt dat sporters die houding kunnen meenemen naar de werkvloer.

Initiatiefnemer van het onderzoek is oud-topsporter Han de Regt. Als roeier haalde hij in 1990 brons op het WK. Na zijn carrière op het water ontdekte hij het hardlopen en kroonde hij zich later tot Nederlands Kampioen op de 1.500 meter voor mannen boven de veertig jaar. Nog altijd traint hij meerdere malen per week, maar De Regt besteedt het grootste deel van zijn tijd aan het adviseren van bedrijven. “De afgelopen jaren richtte ik me op organisatiestructuren van grote financiële instellingen, verzekeraars bijvoorbeeld, sinds deze zomer is de aandacht verlegd naar MKB’ers.” De Regt begeleidt de ondernemingen op verschillende manieren. Eén van de methoden om zijn opdrachtgevers de ogen te openen, is het maken van een vergelijking tussen de sport en de werkvloer.
 
De Regt werd daartoe aangezet door een collega die zich afvroeg waarom de oud-toproeier na een succesvol sportleven niet minstens net zoveel successen boekte in zijn werk. Die vraag – wat kunnen wij leren van sport en hoe nemen we dat mee in ons arbeidzame leven – staat centraal in het onderzoek dat De Regt sinds september verricht. Via een online enquête kunnen deelnemers aangeven op welk niveau ze sporten, of ze dat doen met de nodige ambities, gevolgd door hoe en of zij dat vertalen naar hun werk. Als zij op het veld een coachende rol op zich nemen, waarom dan niet op kantoor? De Regt: “ Het hoeven echt niet allemaal succesverhalen te zijn om van waarde te zijn buiten de sport. Een voetballer die zijn acties ziet mislukken, schreeuwt zijn frustraties eruit. Op een kantoor ligt dat misschien minder voor de hand. Toch is het goed om te bedenken dat er uitlaatkleppen zijn als het even tegenzit.” De uitkomsten van het onderzoek worden begin volgend jaar gepresenteerd in een ‘inspiratieboek’.
 
De Regt houdt op dit moment presentaties die bedrijven ertoe moeten aanzetten anders te gaan denken en bepaalde vastgeroeste handelingswijzen te veranderen. “Het gaat mij erom dat mensen afwijken van de gebaande paden. Dat ze zich afvragen waar creativiteit vandaan komt, hoe ze geïnspireerd te werk kunnen gaan.” De metafoor met sport kan ze volgens De Regt op het juiste spoor brengen. Toch is sport niet meer dan één van de vergelijkingen die hij hanteert. “Het draait niet alleen om het sportveld, anderen voelen zich bijvoorbeeld meer in hun element in de keuken. Mijn boodschap is uiteindelijk dat niet de functies van mensen centraal staan maar de capaciteiten van mensen. De parallel met sport, waar dat ook geldt, is een belangrijk instrument om dat duidelijk te maken en het maximale uit mensen te halen.”

------------------------------------------------------------------------------------------

www.daventria.com - 3 november 2010

Onderzoek Sport naar Succes zoekt deelnemers

De website www.SportnaarSucces.nl is sinds kort live. In het introductiefilmpje leggen diverse (ex)- topsporters om de beurt uit wat het doel is van Sport naar Succes: welke lessen kun jij leren uit je eigen sportbeleving om in je werk met meer plezier en voldoening succesvol te zijn? Sport naar Succes houdt in het najaar 2010 een onderzoek, en presenteert de resultaten in een boek dat begin 2011 uitkomt. Ter ondersteuning van het onderzoek, vertellen (ex-) topsporters in een reeks korte filmpjes op Sport naar Succes, wat zij leren en hebben geleerd in hun sport, en hoe zij hier in hun dagelijks leven en werk plezier van hebben. Tevens maken we een reeks interviews die we zullen plaatsen op de website, en waarvan we delen in het boek gaan gebruiken. Sport naar Succes nodigt iedere sporter en niet-sporter uit, en iedereen met werkervaring van een vakantiebaantje tot ondernemer, om de vragenlijst op de website www.SportnaarSucces.nl in te vullen. De vragenlijst prikkelt direct tot nadenken! Als dank krijgt iedere deelnemers per mail het boek ‘Was werken maar zo Simpel als Sporten’ toegestuurd.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.raceplanet.nl - 27 oktober 2010

Interview met Michael Bleekemolen op SportNaarSucces.nl

Sport naar Succes, een initiatief van ex-topsporter in het roeien Han de Regt, heeft Michael Bleekemolen geïnterviewd en aan hem de vraag gesteld ‘Wat heb JIJ geleerd van sport?’. Op sportnaarsucces.nl kun je zijn antwoord in een filmpje zien.

------------------------------------------------------------------------------------------

www.scheids.nl - 13 oktober 2010

Onderzoek Sport naar Succes zoekt deelnemers

Op eigen initiatief probeert voormalig toproeier Han de Regt met een enthousiast team via het onderzoek Sport naar Succes sportervaringen te bundelen. De kernvraag is: Wat heb JIJ geleerd van sport? Hoe komt het dat iemand op het voetbalveld sportief en tactisch voor de winst met zijn team gaat, en op het werk die spontaniteit en gedrevenheid niet kwijt kan? Waarom accepteren we felle communicatie in de sport, terwijl we op het werk elkaar niet altijd onze mening durven geven? En wat kan je van je sportcarrière leren?

Scheidsrechters
“Voor het onderzoek is ook de input van scheidsrechters van belang, want ook zij zijn (top)sporters met een schat aan ervaringen die we graag willen vastleggen”, legt Han de Regt uit. “We richten ons hierbij trouwens zowel op amateurs als op (ex-)topsporters. Iedereen kan via de vragenlijst op onze site zijn of haar ervaringen kwijt.” Ook topscheidsrechter Mario van der Ende, die in de afgelopen editie van Scheids! uitgebreid aan het woord kwam, heeft meegewerkt aan het onderzoek. Zijn bevindingen zijn terug te vinden op de website van Sport naar Succes.

Boek
Uiteindelijk gaat het De Regt erom zo veel mogelijk kwalitatieve reacties te verzamelen en de beste verhalen te bundelen in een leerzaam boek. Daarin moet een zo breed mogelijk beeld geschetst worden van de positieve lessen uit de sport die we kunnen toepassen in onze maatschappelijke carrière. De Regt: “We zijn ook al met diverse instanties in gesprek om te kijken of het boek gebruikt kan worden als lesmodule.”

------------------------------------------------------------------------------------------

Linkedin Sport naar Succes Twitter Sport naar Succes Baan-brekend Fitklik Blog Han de Regt

Nieuwsbriefinschrijving

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief 

Sport in woord en beeld

Wielrennen - Dick Soeperman - finish

Diversen

Boek 'Was Werken maar zo Simpel als Sporten' waarin schrijver Han de Regt op treffende wijze blootlegt dat van ieders sportbeleving nog veel valt te leren voor in ons werk

Zoeken